SAL7361, Act: R°135.3 (287 of 503)
Search Act
previous | next
Act R°135.3  
Act
Date: 1468-02-08

Transcription

2019-08-10 by myriam bols
Item want de voirs(creven) schout compt spruyten(de) uuten testamente/
gemaect bij katlijnen wilen van artsloe die wijf was des voirs(creven)/
claus der voirs(creven) margrieten met condicien dat de selve m(ar)g(riete)/
gehouden zoude zijn als marte opde hue(r) die zij gewonnen/
heeft te bliven bijden selven clause zijnen dorganck duerdach/
lanc So es vorweerde dat dit bekin ter selver condicien/
bliven sal onder wet alhier tot der aflivich(eit) voirs(creven) om oft sij/
den voirs(creven) clase eer ontginge dat zij dan niet hebben/
en sal ten ware van gracien eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-12 by Jos Jonckheer