SAL7361, Act: R°142.4-V°142.1 (302 of 503)
Search Act
previous | next
Act R°142.4-V°142.1  
Act
Date: 1468-02-16
LanguageNederlands

Transcription

2019-08-11 by myriam bols
Tvonnisse vanden gedinge dat gheweest is inde banc voir meye(r)/
en(de) scepen(en) van loven(en) tusschen henricke huldegarden van velthem/
els geleit na deser stat recht tot behoef zijn selfs en(de) tot behoeff/
gielis cardenaels tot allen den goeden have en(de) erve he(re)n jans/
van quaderebbe prieste(r) voir zeker en(de) doeghdelic gebrec dat sij/
met scepen(en) brieven van loven(en) hebben dwelc sij p(rese)nteerde(n) hue(re)n/
eedt te verifice(re)n in deen zijde en(de) den vors(creven) he(re)n janne in/
dande(re) Aldair de voirs(creven) geleidde vortvoe(re)n met rechte ende
//
verclaerden hue(r) gebrec meynen(de) dat met hue(re)n eedt scepen(en)/
brieven aen des vors(creven) h(ere)n jans goede te verreiken en(de) alss de/
selve her jan zijn goede verantweerden zoude versochten de/
vors(creven) geleidde dat hij eene(n) borge int recht want hij priester/
wa(r)e setten soude d(air) hij niet bereet toe en was mair nam/
d(air) toe dach op heden als ten naesten dage dair hij quam/
mair noch gheenen borge en hadde en(de) seide dat hij/
e(n)nige zijn vriende dair toe hadde gesproken die niet/
en quamen en(de) oftse niet en quame(n) so v(er)socht hij noch/
d(air) toe eenen ande(re)n dach te hebben Dair na worde/
en(de) wederworde ten uutersten gewijst was wair de vors(creven)/
her jan hem also sterc en maect dat hij met rechte/
dingen mach dat dan de voirs(creven) geleidde en(de) hue(re)n beleide/
thue(re)r schout behoeff de vors(creven) goede volgen sullen zoe/
verre sij die thue(re)r eedt verificerden P(rese)ntib(us) scabinis/
in scampno febr(uarii) xvi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Add. 1 [onder akte V°142.1]
Date: 1468-02-20
LanguageNederlands

Transcription

2019-08-11 by myriam bols
It(em) navolgen(de) desen dede(n) de vors(creven) henric huldegarde(n) en(de) giel(is) cardinaels den eedt dat hue(r) wettich/
scult zonder de coste(n) van rechte ind(er) sake(n) geloepe(n) gedroech xii(½) rijders dwelc gedaen de scepen(en)/
gewijst hebbe(n) den vors(creven) eedt volcomelijc gesciet te sijne cor(am) o(mn)ib(us) scab(inis) in sca(m)pno dept(is) neth(enen) oud(erogghe)/
febr(uarii) xx
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-12 by Jos Jonckheer