SAL7361, Act: R°155.2 (322 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°155.2  
Act
Date: 1468-03-01

Transcription

2019-08-15 by myriam bols
It(em) den dach van rechte die op heden diende tussce(n) pet(ere)n de(n) raymake(re)/
ter eender sijde(n) ende henr(icke) mate(n) ter ande(re) hebbe(n) de vors(creven) p(ar)tien/
verstelt verlingt en(de) geco(n)tinueert tot van heden in xiiii nachte(n)/
naistcomen(de) te mistide om alsdan te diene(n) gelijc hij op heden/
gedient soude hebben
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-12 by Jos Jonckheer