SAL7361, Act: R°162.2-V°162.1 (339 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°162.2-V°162.1  
Act
Date: 1468-03-14

Transcription

2019-08-17 by myriam bols
Item henric colenere magriete en(de) beatrus zijn dochte(re)n/
die hij hadde van katlijnen wilen van bouler sijnen wijve/
in desen te voren uuten broode van hue(re)n vors(creven) vad(er) gedaen/
met behoirliker manie(re)n ten bijsijne wille en(de) consented van/
s(er)vase vynckendey maegh der vors(creven) dochte(re)n van hue(re)r moed(er)/
weghen affirme(re)nde de saken hier na bescreven geschiet te sijne/
ten meesten orber vanden vors(creven) dochte(re)n in deen zijde ende/
henric clissen voir hem ende inden name van katlijnen/
oudere zijnen wijve weduwe jans wilen van bouler/
oudevader d(er) vors(creven) dochte(re)n die hij hier inne gelooft heeft/
te vervangen ter ande(re) sijn met malcande(re)n eens/
worden alse vanden p(ar)tien van renten hier na verclaert/
Te weten(e) van twee mudden corens der maten van loven(en)/
erfpachts die ter quijtingen stonden die de vors(creven) jan van/
bouler met der vors(creven) katlijnen ouders zijnen nawijve v(er)crege(n)/
heeft en(de) nu afgequijt zijn en(de) stonden op zeke(re) goede/
gelegen te holsbeke ende van vier clinckarts erflic/
die [oic] ter quijtingen stonden [en(de)] die de selve jan oic vercregen/
heeft metter vors(creven) katlijnen op zeke(re) goede geleghen/
opden blauwenputte inder vuegen en(de) condicien hier/
na bescreven Te weten(e) dat zij de pe(n)ningen der vors(creven)/
twee mudden corens erflic getogen hebben en(de) die alsoe/
gedeilt dat zijs in wedersijde te vreden zijn ende alse/
vanden vors(creven) iiii clinckarts erflic dair af is besproken/
dat nade doot der vors(creven) katlijnen ouders de vors(creven) henric/
colenere en(de) zijn dochte(re)n een vanden voirs(creven) vier clinkarts
//
erflijc hebben sullen en(de) de vors(creven) katlijne oudere en(de) de hue(re) sullen/
behouden erflijc dande(r) drie clinckarts [om die te volgen na hair doot alsoe zij geordineert heeft] want dair na de/
vors(creven) pe(n)ingen d(er) vors(creven) ii mudden corens erflic gedeilt sijn/
gheweest Geloven(de) de vors(creven) p(ar)tien dit tractaet voir/
hen en(de) hue(re)n nacomelingen volcomentlic tonderhouden en(de)/
deen den ande(re)n hier af voirder vesticheit te doen ofs behoefde/
en(de) goet gerecht warant te zijne en(de) te bliven tot eeuwegen/
daghen cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-12 by Jos Jonckheer