SAL7361, Act: R°169.3-V°169.1 (353 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°169.3-V°169.1  
Act
Date: 1468-03-23

Transcription

2019-08-15 by myriam bols
It(em) jehan bauwe f(ilius) q(uo)nd(am) balduini woenen(de) te heddaignes in p(rese)ncia/
heeft genomen ende bekint dat hij genome(n) heeft tege(n) laureyse van/
wynghe i stuc lants houden(de) omtri(n)t ix dachmael alsoet geleg(en)/
es te heddeignes vors(creven) a boix de hayelet tussce(n) de(n) selve(n) bosch en(de)/
den wech gaen(de) [van ra(m)melliez] te geldenake weert Te houde(n) te hebben en(de) te/
wynne(n) van halfmerte lestled(en) eene(n) t(er)mijn van tweelf ja(r)en lanc/
v(er)volgen(de) elx jairs d(air)enbynne(n) om ende voe(r) sevenentwintich dossijne(n) [achtien halsteren]/
corens goet en(de) payabel pacht en(de) mate(n) van loven(en) en(de) pacht va(n) heddeig(nes)
//
alle ja(r)e ts(in)t andriesmisse apostels te betale(n) en(de) te loven(en) te(n) huyse des vors(creven)/
laureys te leve(re)n den selve(n) laur(eys) de(n) vors(creven) t(er)mijn due(re)nde quol(ibet) ass(ecutu)[m]/
Met (con)dicien dat de selve wynne de voirs(creven) lande jairlix sijne(n) vors(creven)/
t(er)mijn due(re)nde wynne(n) werve(n) en(de) meste(n) sal wel en(de) loflijc gelijc/
reengenote(n) bove(n) en(de) benede(n) en(de) die oic mergelen gelijc reengenote(n)/
wel en(de) loflijc bynne(n) sijne(n) tide ende die late(n) tsijne(n) afsceiden gelijc/
hij die aenveert heeft tsijne(n) iic income(n) te weten bloot
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-19 by Jos Jonckheer