SAL7361, Act: R°18.3-V°18.1 (47 of 504)
Search Act
previous | next
Act R°18.3-V°18.1  
Act
Date: 1467-07-20

Transcription

2019-07-04 by myriam bols
Opde(n) dach van heden es comen voe(r) den raide vand(er) stat h(er) mathijs mu(n)te(re)/
canonic te thiene(n) als p(ro)cur(eur) jouffr(ouwe) odilien weduwe henrix wilen/
de vilte(re) de welke weduwe ten v(er)volge vand(er) weduwen henrix vand(en)/
steenweghe mett(er) stad briev(en) onlanx versocht was alle de brieve en(de)/
munimente(n) die zij ond(er) hadde vande(n) goede(n) desselfs wilen henrix huers/
mans te bringen in gewarig(er) hant nae uutwijsen van eenen tractaete
//
tussce(n) de vors(creven) p(ar)tien gepassert voir scep(enen) van lov(enen) xxi [twee] daige/
in april [junio] lestled(en) Ende heeft bij machte sijnd(er) vors(creven) p(ro)curacie(n)/
gep(rese)nteert nae beg(ri)p vand(en) vors(creven) tractaete de brieve en(de)/
munimente(n) der stockgoede des vors(creven) wile(n) henrix vilt(er)s/
te stellen en(de) te setten ond(er) tcapittel van s(in)[te] g(er)manus te/
thiene(n) als in sequestre om d(air) mede gedaen te wordde(n)/
na beg(ri)p vand(en) vors(creven) tractaete en(de) alst behoe(re)n sal Mair/
de brieve vand(en) rinte(n) va(n) meerbeke en(de) vand(en) v(er)cregen(en)/
goeden bynne(n) diest d(air) af meynt zij mits de(n) vors(creven) tractaete/
ongepraemt te staene er En(de) heeft geoffert en(de) gep(rese)nteert/
de vors(creven) p(ro)cur(eur) van hue(re)n wegen oft hue(r) yema(n)t van/
dien lest geruerd(en) brieve(n) aensprek(en) wille dat hij dat/
doe [met rechte] d(air) en(de) alsoe dat behoirt In pleno (con)silio julii xx
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-28 by Jos Jonckheer