SAL7361, Act: R°190.2 (399 of 501)
Search Act
previous | next
Act R°190.2  
Act
Date: 1468-03-30

Transcription

2020-09-14 by myriam bols
Ende als dese uuytsp(ra)ke aldus gedaen was seyde de voirs(creven) meest(er) jan/
calaber dat hen de voirs(creven) meest(er) jan v(ere)nacker en(de) m(eester) jan van/
gronselt hielde(n) opde declinat(ien) die zij voe(r) de stat dede(n) als zij/
lest gehoirt w(er)den ende hij execuseerde hem voe(r) zijne(n) p(er)soen/
dat hem de sake niet aen en ghinghe noch dat de pande ond(er)/
hem niet geweest en hadden noch noch en wa(r)en eisd(em) noch dat hij/
inde handelinge voe(r) noch oic nu ind(er) sake(n) gheen p(ar)tien en hadde/
geweest noch en wa(r)e eod(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-19 by Jos Jonckheer