SAL7361, Act: R°192.1 (402 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°192.1  
Act
Date: 1468-04-09

Transcription

2019-08-31 by myriam bols
It(em) want de vors(creven) schout van xlv rijd(er)s spruyten(de) compt uut den/
gewijsden vo(n)nisse tussce(n) de(n) vors(creven) henr(icke) vand(en) hove en(de) janne/
cleynarts geloepe(n) inde banc voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en)/
m(ar)cii xix lestleden Soe es vorweerde wa(n)neer de selve xlv rijd(ers)/
voldaen sullen sijn dat dan de vors(creven) henr(ick) vand(en) hove vand(en)/
vors(creven) gewijsden vo(n)nisse en(de) van dien daer tselve vo(n)nisse uut gespruyt/
es en(de) oic van desen vors(creven) bekynne quijt en(de) ongehouden sal wese(n)/
en(de) sal al tselve alsdan te nyeute gedaen wordde(n) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-19 by Jos Jonckheer