SAL7361, Act: R°206.1 (430 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°206.1  
Act
Date: 1468-05-02

Transcription

2019-09-01 by myriam bols
Alsoe als b(er)tran colet ingeseten poirte(r) d(er) stad van loeven(en) metter/
stad brieve hadde bescreve(n) de besett(er)s van gheldenaken() die he(m)/
yessche(n) vand(er) bede(n) met hen te (con)t(ri)buere(n) alsoe hij seyde alsoe/
vele als hij tandere(n) tiden gegoude(n) en(de) betaelt hadde/
meynen(de) dat dat alsoe niet en behoirde gem(er)ct dat hij/
iii kijnde(re) onlanx bestaedt hadde en(de) hen in huwelik(en)/
voirwerde(n) vande(n) zijne(n) gegeve(n) en(de) bewijst xl m(ud)[de] corens/
thiensche en(de) meynde dat he(m) d(air) af afslach gescien soude/
en(de) sculdich ware te gescien Dair op de voirs(creven) bedesett(er)s/
bij gebracht hebbe(n) dat des de voirs(creven) b(er)tram bove(n) de voirs(creven)/
ghiften behoude(n) heeft wel gedraecht alsoe hoge als zij/
hem gesedt hebbe(n) soe dat bij d(er) stad geappointeert is dat/
de voirs(creven) b(er)tram desen tax dueren(de) medeghelde(n) en(de) (con)t(ri)bue(re)n/
sal l st(uvers) en(de) d(air) mede gestaen Ac(tum) in pleno (con)s(ilio) maii s(ecund)[a]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-19 by Jos Jonckheer