SAL7361, Act: R°209.2 (440 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°209.2  
Act
Date: 1468-05-10

Transcription

2019-09-11 by myriam bols
Item meester adam bogarts doctuer in medicine(n) den welke(n) van h(er) boudewijn/
van glyme fonteynes den jonge(n) ridder hee(re) va(n) zibborch voir xi(½) gulden(en)/
crone(n) lijfpensien te xxiiii stuv(er)s stuck die hij tege(n) de(n) selve(n) her boud(ewijn)/
cochte a(n)no lix oct(obris) xvii in handen mette(n) hee(re) gesedt ware(n) vanden/
selve(n) herboud(ewijn) pantsgewise de juwele(n) hier nae volgen(de) te wetene/
twee selve(re) potte wegen(de) viii marck vii oncen i gulden(en) coliere/
een bloeme met twee platte dyama(n)te(n) een een robbijn inde middelt/
ende een groote p(er)le Heeft opde(n) dach van heden den voirs(creven) zijne(n)/
scepen(en) brief gevo(n)nist ende de voirs(creven) zijne pande gethoent daer/
tvo(n)nis gewijst heeft in gewoenliken forme(n) de pande ten hoochte(n)/
gebracht te w(er)den Ende de voirs(creven) meester adam dede zijn eedt/
datme(n) hem tprincipael der voirs(creven) lijftocht dueglijck sculdich was/
ende dat hem xvii dage in octobr(i) lestlede(n) gevalle(n) pachte(n) ende/
ombetaelt uuytstonde(n) vijf geheele pachte te weten(e) seven(de)/
vijftich cro en(de) een halve crone(n) p(rese)nt(ibus) py(n)nock villico lyemi(n)gen/
nethen(en) scabinis x maii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-19 by Jos Jonckheer