SAL7361, Act: R°211.2 (443 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°211.2  
Act
Date: 1468-05-12

Transcription

2019-11-18 by myriam bols
Item jan wilts sinte peters man van loven(e) heeft dach van thoenen/
genomen tegen den meye(r) van loven(e) van in saterdage in viii dagen/
naestcomen(de) en(de) de selve meye(r) heeft hem dien gekint p(rese)ntib(us) scabinis/
in scampno maii xii
Contributors
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-19 by Jos Jonckheer