SAL7361, Act: R°211.5 (445 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°211.5  
Act
Date: 1468-05-20

Transcription

2019-09-02 by myriam bols
Item den dach van rechte die op morgen dienen zoude inde banc/
voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) tusschen rase de rijke t(er) eend(er)/
zijden en(de) gorde vekeman t(er) ande(re) hebben p(ar)tien v(er)stelt tot van/
morgen ov(er) een maent naestc(omende) om als dan te diene(n) also hij op/
ghyste(re)n gedaen zoude hebben op voege oft zij bynne(n) middelen/
tijde v(er)accord(eren) dat dan den vors(creven) dach v(er)smelten sal cor(am) m(ar)cels/
oud(erogghe) maii xx
Contributors
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-19 by Jos Jonckheer