SAL7361, Act: R°213.2 (451 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°213.2  
Act
Date: 1468-05-14

Transcription

2019-09-02 by myriam bols
It(em) jan stevens de jonghe sone jans stevens woenen(de) te borhe(m)/
in vlaende(re)n heeft gelooft dat hij den rintmeeste(re)n vand(er) stat/
tott(er) stat behoef ombelet en(de) ongehindert van hem sal doen ende/
late(n) volgen de helicht van dien xiii crone(n) te vie(re)ntwintich stuv(er)s/
tstuc die marc spapen sculdich es van eene(n) huyse dat de(n) vorscr(even)/
jan [janne] steve(n)s den vader toebehoiren(de) was geleg(en) te lijsele om in betali(n)g(en)/
desselfs jans steve(n)s svaders port(er)s va(n) loeven(en) te cortte(n) aen tport(er)gelt/
die hij der stat sculdich es tacht(er) en(de) verlet es cor(am) col(en) m(ar)cels maii xiiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-19 by Jos Jonckheer