SAL7361, Act: R°214.2 (454 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°214.2  
Act
Date: 1468-05-19

Transcription

2019-09-11 by myriam bols
Item de vors(creven) guedinge ziin en(de) kynnesse zijn geschiet/
te dier meyni(n)gen soe wanneer soe wanneer de vors(creven) drie huysen/
wijngarden en(de) chijsen ende insgelix xi dach(malen)/
beemps en(de) vii(½) dachmalen beemps gelegen int hev(er)le/
broec vercocht zullen zijn en(de) ten hoeghsten brachte/
dat dan vanden pe(n)ningen d(air) af comen(de) de(n) vors(creven) her/
robert zoe v(er)re hij dair inne gericht is na recht/
volgen zal zijn tocht en(de) tsurplus vanden selven pe(n)ni(n)gen/
sal volgen den vors(creven) janne voir zijn tocht erflich(eit)/
Behalven datmen vand(er) erflich(eit) vand(en) pe(n)ningen des vors(creven)/
jans [af]trecken sal te voe(re)n hondert negenthien r(ijnse) gul(den) rijders/
en(de) xxiii st(uvers) i pl(a)c die de vors(creven) jan henr(icke) vanden borchove(n)/
en(de) meer ande(re) sculdich is en(de) derflicheit van vi pet(er)s erflic/
aen rase de rijke van graven ende vand(en) selven vi pet(er)s/
erflic sal de vors(creven) h(er) robbert oic dragen en(de) ghelden de/
tocht nad(er) stat recht en(de) niet meer eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-26 by Jos Jonckheer