SAL7361, Act: R°215.2 (458 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°215.2  
Act
Date: 1468-05-19

Transcription

2019-09-03 by myriam bols
Tvo(n)nisse vanden gedinghe dat voer meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) geweest es/
tusschen goirde vekeman in deen zijde ende raese de rijke van he(re)nt in/
dande(re) daer de selve goird den voirs(creven) raese beteech dat hij gesproke(n)/
ende v(er)antweerdt hadde voer lodewijke van leefdale geheeten/
bauwens voer een so(m)me van pe(n)ningen gedragen(de) hondert en(de) veertich/
peters die oerspronc namen van eenen bloke lants gelegen/
te velthem aende kercke dat de selve lodewijc van leefdale tege(n)/
den vors(creven) goirde gecocht ende gecregen hadde ende daer af/
de selve raes de pe(n)ninghe hadde verantweerdt ende gelooft/
te betalen seggende dat hij vanden selven bloke soe v(er)re/
alst chijs goet was de guedinghe ende vesticheit hadde gedaen/
ende vanden leenen p(rese)nteerde hij de guedinghe te doene als/
de hee(re) bijder hant oft gereet mocht wesen Daer op de vors(creven)/
raes hem v(er)antweerden(de) hoopte bij diversen reden(en) bij hem ge/
alligeert ende daer hij thoenisse af bijleyt der aenspraken/
en(de) der borchtocht ongehouden te wesen Was gewijst met dese(n)/
woirden nae aensprake v(er)antweerd(en) en(de) thonisse van beide(n) p(ar)tie(n)/
dat de vors(creven) raes ongehoude(n) sijn soude van alsulk(er) aensprak(en) als de/
vors(creven) goirt te hemw(er)t gedaen hadde P(rese)ntib(us) o(mn)ib(us) scabinis de(m)pto ty(m)ple/
ouderogge maii xix
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-26 by Jos Jonckheer