SAL7361, Act: R°222.4 (469 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°222.4  
Act
Date: 1468-05-28

Transcription

2019-09-04 by myriam bols
It(em) hebbe(n) de vors(creven) h(er) jan en(de) [h(er)] robbert renu(n)c(ians) gelooft op hue(re)n cost en(de) last te leve(re)n den/
vors(creven) pete(re)n en(de) pete(re)n de vors(creven) beemde met gemeynd(er) paling(en) behoirlic na recht mett(er)/
mate(n) [van heverle] biden geswoe(re)ne(n) lantmeete(r) van loven(en) en(de) daer toe met rechte doen roepe(n)/
en(de) dagen alle die termtgenoete(n) en(de) p(ar)tien die totte(n) selve(n) paling(en) soude(n) moge(n) behoe(re)n/
en(de) den selve(n) pete(re)n en(de) pet(ere)n d(aer) af tontlaste(n) hebbe(n) insgelix gelooft dat zij alle de oude/
brieve en(de) tonge totte(n) vors(creven) erve dienen(de) sele(n) doen sueken en(de) hem die overleveren/
tot hue(re)r eedt costeloes ende aldit te volbringe(n) voer en(de) eer de selve peter en(de)/
pet(er) van hue(re)n pe(n)ning(en) scheiden sullen cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-26 by Jos Jonckheer