SAL7361, Act: R°231.2 (490 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°231.2  
Act
Date: 1468-06-17

Transcription

2019-09-11 by myriam bols
Item jan beyart woenen(de) inden langenbruel heeft gelooft machteld(en)/
marans weduwe jans wilen beecmans veerthien stuv(er)s en(de)/
onderhalven rijd(er) te xxvi st(uvers) te weten(e) de xiiii st(uvers) d(air) af van/
sondage naestcomen(de) over xiiii nachten eene(n) halve(n) rijd(er)/
bynnen eend(er) maent dair na eene(n) halve(n) rijder bynne(n)/
eender maent d(air) na en(de) eene(n) halven rijd(er) bynnen/
eend(er) maent d(air) na vervolgen(de) te betalen(e) quolib(et) ass(ecutu)[m]/
behalven oft e(n)nigen t(er)mijn overghinge ombetaelt dat dan/
de voirs(creven) so(m)me al gevallen zal zijn En(de) oft hijs niet en/
dade dat hij op zijns selfs cost in een vanden vroenten/
gaen sal en(de) ald(air) bliven tot hij voldaen sal hebben cor(am) hoeve(n)/
burgim(a)g(ist)ro junii xvii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-26 by Jos Jonckheer