SAL7361, Act: R°234.3 (495 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°234.3  
Act
Date: 1468-06-22

Transcription

2019-09-12 by myriam bols
It(em) jan ende henr(ick) de coste(re) gebruede(re)n sone wilen mathijs de coste(re) roelof/
reymaer ende lijsbeth scosters zijn wijf peter vanden veere bonetmake(r)/
ende appolonie scosters sijn wijf beyde zuste(re)n d(er) voirs(creven) gebruede(re)n in p(rese)ncia/
hebben gekint ende gelijdt dat her herman vande(n) bossche geheeten inde/
schale prieste(r) van mechelen hun inden name en(de) van wege(n) wille(m)s/
lepele(re) en(de) joerdens zijns soens volcomelijck v(er)nuecht betaelt en(de) voldae(n)/
heeft die twintich r(ijnse) guld(en) die joerden wile(n) vand(er) vloet die zweer/
was des voirs(creven) willems ende ouder vader des voirs(creven) joerdens uuyt saken/
van hijlijcker vorweerden en(de) geluefte(n) voe(r) scep(enen) van loven(en) gedaen sculdich/
ware(n) katlijne(n) wed(uwe) mathijs wile(n) scosters mesmakers moed(er) der voirscr(even)/
bruedere(n) en(de) zustere(n) d(air)af de huwelijcke vorweerde is vand(er) daet xiiii[c]/
xxxvii junii xxvi en(de) de scep(enen) br(ieve) sijn vand(er) daet xiiii[c] xlviii sept(embris)/
decima den selve(n) wille(m)me ende joerden zijne(n) sone en(de) hue(r) nacomeli(n)g(en)/
ende oick alle ande(re) dien het aengae(n) mach volcomelijc quijtsceld(ende) va(n)d(en)/
voirs(creven) so(m)me(n) geloven(de) d(air) af ne(m)m(er)meer ae(n)te spreke(n) maer va(n) des(er) q(ui)tan(cie) ieg(eliken)/
eene(n) yeg(eliken) recht warant te sijne Geloven(de) voirt m(er)ten(e) den coste(re) brued(er)/
der voirs(creven) gebrued(eren) en(de) suste(re)n buyte(n) lants wesen(de) in dien te hebbe(n) soe/
wa(n)neer hij by(n)nen lants come(n) sal zijn dat hij dan gelike quitan(cie) geve(n)/
sal cor(am) lyemi(n)ghen nethen(en) junii xxii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-26 by Jos Jonckheer