SAL7361, Act: R°26.1 (56 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°26.1  
Act
Date: 1467-07-31

Transcription

2019-07-07 by myriam bols
It(em) den dach van rechte die op morge(n) voer en(de) scepen(en) van loven(en)/
gedient soude hebben op dat gheen misdach en wa(r)e geweest/
tussce(n) willem(me) trabukier ter eender zijden ende derfgename(n) vra(n)x/
wile(n) vand(en) hove in dande(re) hebben her adam van den lare/
p(er)soen van hersselt als p(ro)cur(eur) des vors(creven) willems trabukier ter eend(er)/
sijden ende reyne(re)n vand(en) hove en(de) goessen van goetsenhoven ter/
ande(re) verlingt en(de) uutgestelt tot van morge(n) over viii dagen naest/
comen(de) te mistide om alsdan te diene(n) gelijc hij opmorge(n) gedient soude/
hebben cor(am) tymple ouderogghe julii ulti(m)a
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-28 by Jos Jonckheer