SAL7361, Act: R°27.2 (57 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°27.2  
Act
Date: 1467-08-04

Transcription

2019-07-07 by myriam bols
Item den dach van rechte die op heden diende inde banc voir/
meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) tusschen baudewijne peters ter/
eender sijden en(de) henricke del poirte ter ande(re) hebben/
p(ar)tien verstelt tot den yersten dinghdage na ons(er) liever/
vruwen dach nativit(atis) naestcomen(de) om dien als dan te/
dienen also hij op heden gedaen soude hebben P(rese)nt(ibus) roel(ants)/
ouderogge aug(usti) iiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-28 by Jos Jonckheer