SAL7361, Act: R°29.2 (62 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°29.2  
Act
Date: 1467-08-04

Transcription

2019-07-07 by myriam bols
It(em) jan rygault als procur(eur) jouffr(ouwe) magriete(n) weduwe willems wilen/
del motte in p(rese)ncia heeft gekint en(de) gelijdt gehaven te hebben ende/
ontfangen van mathijse van ghete alsulken veerthien rijders eens elk(en)/
te xxvi st(uvers) alse de vors(creven) mathijs vand(en) den vors(creven) willem(me) sculd(ich)/
was bleve(n) van xiiii mudden corens den selve(n) wile(n) willem(me) toebehoiren(de)/
die bijden selve(n) v(er)cocht wae(re)n en(de) de pe(n)ninge gebleve(n) in handen desselfs/
mathijs [Ende voirt alle alsulke(n) beruerlike goede en(de) vliegen(de) erve alse de vors(creven) mathijs den vors(creven) wile(n) willem(me) toebehoe(re)nde ond(er) hadde] Scelden(de) d(air) o(m)me den vors(creven) mathize zijn goede en(de) alle ande(re)/
des quitan(cie) behoeven(de) dair af volcomentlijc quite Promitt(ens) null(atenus) alloq(ui)/
s(ed) war(andizare) col(en) ouder(ogghe) aug(usti) iiii[ta]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-28 by Jos Jonckheer