SAL7361, Act: R°43.2 (86 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°43.2  
Act
Date: 1467-08-25

Transcription

2019-07-12 by myriam bols
Item de voirs(creven) h(er) jacop greve van salmen heeft johannesse opden/
berch die met scepen(en) brieven va(n) loven(en) geleit is tot allen den goeden/
have en(de) erve des selfs he(re)n jacops vand(er) daet xiiii[c] lvii oct(obris) xiii/
op heden geconsenteert gewillecort en(de) overgegeven dat de/
selve joh(ann)es hem dair met en(de) met eenen brieve van truwen/
en(de) eren beyde in deser came(re)n liggen(de) in eene groete dooze d(air) op/
gescreven staen de vors(creven) her jacop rombout zand(er)s joh(ann)es opden/
berch wouter van wesenbeke willem drabbeguir en(de) mathijs wants/
behulpen sal mogen alst hem sal gelieven om hem en(de) zijn mede/
garinge gelooft te worden vand(er) borchtocht vors(creven) en(de) oic van allen/
ande(re)n borchtochten d(air) voir zij tot op desen dach toe voir den vors(creven)/
he(re)n jacope den greve van salme(n) saliger gedachten zijne(n) vad(er) en(de)/
m(ijn) vruwen zijnd(er) moed(er) verbonden en(de) verobligeert zijn met/
coste en(de) co(m)mer d(air) op loopen(de) Ende om tot desen te bat te comen/
heeft de selve her jacop geconsenteert dat den vors(creven) geleidden/
volge tot behoef als voir de brieve vanden erfrenten die/
hij heeft op so(m)mege d(er) lande van diest v(er)cregen tegen bert(elmeeus)/
wilen alfer gelijc de selve brieve naeder uutwijsen en(de)/
begrypen tstaende tsinte gertruden te loven(en) cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-28 by Jos Jonckheer