SAL7361, Act: R°55.1 (115 of 503)
Search Act
previous | next
Act R°55.1  
Act
Date: 1467-09-14

Transcription

2019-07-24 by myriam bols
It(em) wille(m) cley(n)jans sone reyners wile(n) cleynjans en(de) willem cille(n)/
sone stas wilen cillen in p(rese)ncia burg(imagistrorum) scabinor(um) (et) (con)sulu(m) effecer(un)t/
poten(tes) janne van langhele geheete(n) vand(en) huys sone wilen/
jans en(de) willem(me) van wijtvliet geheete(n) maes aut alt(eru)m/
Te mane(n) teyssce(n) opte bue(re)n en(de) te ontfange(n) alsulke(n) acht(er)stellige/
pachte oft rinte(n) alsme(n) hen leide(n) oft e(n)nige(n) van hen/
sculd(ich) es te(n) ocsuyne van eene(n) boende(r) wynne(n)ts lants/
geleg(en) te ned(er)lynte(r) ter plaetse(n) geheete(n) de(n) ned(er)sten bruel/
tussce(n) de goede g(eer)ts van goethuyse(n) en(de) der erfgename(n) wille(m)s/
wile(n) cille(n) tselve boend(er) lants en(de) allet recht dat zij d(air) aen/
hebbe(n) oft hebbe(n) moige(n) hue(r)? oft besund(er)? jege(n) wien dat/
zij te vervolgen voir alle behoirlike richte(re)n te wynne(n)/
te verliese(n) Ende vortane g(e)n(er)alic en(de) specialic Promitt(entes)/
rat(um) cor(am) hoeve(n) burg(imagistro) col(en) oud(erogghe) scabinis sept(embris) xiiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-28 by Jos Jonckheer