SAL7361, Act: R°55.2-V°55.1 (116 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°55.2-V°55.1  
Act
Date: 1467-09-15

Transcription

2019-07-14 by myriam bols
Want jan lorain die uut crachte van scepen(en) brieve(n) van loeven(en)/
houden(de) en(de) besitten(de) es xxi r(ijnse) gul(den) erflic op zeke(re) goede en(de) ond(er)pande/
hier ond(er) bescrev(en) wilen toebehoiren(de) ernoul van saveneele en(de) nu/
gerarde del haye en(de) janne de mons hem metter stat brieven/
gescrev(en) aende(n) meye(r) he(re)n jans van gave(re) he(r) van heryniez te nethen(en)/
heeft voir gebrec van betali(n)ge(n) der selver rinte(n) doen leve(re)n alle/
de selve ond(er)pande ende voirt dach doen beteeken(en) den selve(n) gerarde/
ende janne die de selve ond(er)pande hielde(n) op dat zij dair tegen/
yet hadden wille(n) seggen opden dach van heden alhier int recht/
tege(n) den vors(creven) janne lorain te sijne Tot welken daige de/
selve gerard en(de) jan niet come(n) of gecomp(ar)eert en zijn oft ontst/
gesonden en hebben al eist dat bijden vors(creven) officier behoirlic gec(er)tificeert/
es de vors(creven) leveringe gedaen en(de) den selve(n) p(ar)tien dach [den vors(creven) dach van heden] betekent te zijne/
soe hebben de scepen(en) van loeven(en) ter manissen smeyers gewijst voir/
een vo(n)nisse dat men den vors(creven) janne lorain vand(en) vors(creven) goede(n) ende
//
onderpande(n) houde(n) soude inde macht van zijne(n) scepen(en) brieve(n) en(de)/
leveringe(n) vors(creven) soe v(er)re dat noch voir scepen(en) come(n) es P(rese)ntib(us)/
scabinis in sca(m)pno sept(embris) xv
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-28 by Jos Jonckheer