SAL7361, Act: R°57.2-V°57.1 (121 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°57.2-V°57.1  
Act
Date: 1467-09-16
LanguageNederlands

Transcription

2019-07-15 by myriam bols
Item her philips van montenake hee(re) van renes (et)c(etera) heeft/
gekint en(de) gelijdt dat her coenraert vand(er) meren doctoir in/
beiden rechte(n) ridde(r) hem te zijnder beden op eenen gulden(en)/
croes verdect geleent heeft de so(m)me van vijftich ryns guld(en)/
te xx stuvers tstuc Ende heeft wederom gekint de selve h(er)/
coenrart zoe wanneer de selve her ph(ilip)s hem vernueght/
en(de) gecontenteert sal hebben vanden vors(creven) vijftich ryns guld(en)/
dat bynnen xiiii nachten d(air) na de selve her coenrart gehouden/
sal zijn den vors(creven) he(re)n ph(ilip)s den vors(creven) croes weder te gheven
//
ende over te leve(re)n bij also dat de vors(reven) her ph(ilip)s als dan ov(er)lev(er)e/
den vors(creven) he(re)n conrarde quitancie van jouffr(ouwe) marien van huldenb(er)ge/
weduwe everarts wilen van renes oudermoeder des vors(creven)/
he(re)n ph(ilip)s uut wiens handen de vors(creven) her coenrart den vors(creven)/
croes ontfaen heeft ende oic tconsent van h(er) willem/
van fontaines ridde(r) ond(er) zijnen zeghel cor(am) col(en) ouder(ogghe)/
sept(embris) xvi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Add. 1 [onder akte V°57.1]
Date: 1467-10-07
LanguageNederlands

Transcription

2019-07-15 by myriam bols
It(em) h(er) ph(ilip)s voirs(creven) (con)se(n)teert de q(ui)tan(cie) voirs(creven) ov(er)bracht sijnde datme(n) da(n) tvoirs(creven) p(ro)tocol te nyeute doe en(de) den voirs(creven) croes geve pete(re)n cappart sijne(n) diene(r) neth(enen) m(ar)cels oct(obris) vii[a]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer