SAL7361, Act: R°58.2 (123 of 501)
Search Act
previous | next
Act R°58.2  
Act
Date: 1467-09-18

Transcription

2019-07-15 by myriam bols
It(em) den dach van thoene(n) die op hede(n) diende tussce(n) janne va(n)/
haeltert en(de) yden vanden velde hebben [die(n)] dach v(er)stelt tot va(n)/
hede(n) over acht dage(n) te mistide om alsdan te diene(n) soe hij/
alsnu gedient soude hebben cora(m) m(ar)cels ouder(ogghe) sept(embris) xviii
Contributors
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer