SAL7361, Act: R°64.2 (139 of 503)
Search Act
previous | next
Act R°64.2  
Act
Date: 1467-09-28

Transcription

2019-07-18 by myriam bols
Navolgende de(n) (com)p(ro)misse gesciet sept(embris) x lestlede(n) tussce(n) henr(icke) del porte/
in deen zijde en(de) bauduin pietre va(n) geldenake met ernoul bozeal/
in dande(re) is d(er) voirs(creven) segge(re)n uutsprake dat de voirs(creven) henr(ick)/
met alsulke(n) beleyde als hij heeft oft hebbe(n) mach op de/
goede g(er)truyt az deniers va(n) nu voirtane in (con)(tra)rie va(n)/
hue(r) oft andere(n) va(n) huere(n) wege(n) hem gheenssins behulpe(n)/
noch d(air) mede werke(n) en sal mair sele(n) die beleyde va(n)/
nu voirtane af te nyeute en(de) als v(er)smolte(n) zijn en(de) bliven/
des sal de voirs(creven) bozeal de(n) voirs(creven) henr(icke) datief geve(n) twee pet(er)s/
te xviii st(uvers) stuc tussce(n) dit en(de) kersmisse naestcome(n)de behoud(elic)/
dat de(n) voirs(creven) boseal d(air) af tafslage(n) sele(n) come(n) sesse stuv(er)s/
die hij v(er)leecht heeft roelants col(en) sept(embris) xxviii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer