SAL7361, Act: R°69.1 (152 of 503)
Search Act
previous | next
Act R°69.1  
Act
Date: 1467-10-05

Transcription

2019-07-18 by myriam bols
It(em) lijsbeth die wijf is hubrechts de ruyssche heeft ontsedt op eene(n)/
borge te daige en(de) te rechte te comen alsulken vierdel wijng(ar)ts geleg(en)/
opde calchofstrate als andries van roesme(re) vorste(r) hadde doen besetten/
Inde est fideiussor bertholome[(us)] ruyssche sorori[(us)] d(i)c(t)e elis(abeth) Et p(rim)[us] p(rim)[a] cor(am)/
pynnoc villico roelants ouderogge scabinis oct(obris) v[ta]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer