SAL7361, Act: R°69.3 (153 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°69.3  
Act
Date: 1467-10-05

Transcription

2019-07-19 by myriam bols
Allen den ghenen (et)c(etera) doen condt en(de) te weten dat opde(n) dach van/
heden datum van desen voir ons comen es in prope(re)n p(er)sone jaq(ue)mair/
harpijn van hoeye ende heeft geconstitueert gesedt volcome(n) macht/
p(ro)curacie en(de) auctoriteit gegeve(n) reyne(re)n janssone van nyemeghen in/
ghelderland alsulken schout van achtien pet(er)s eens ter goeder rekeni(n)g(en)/
alse herman kympe van ghenpe int land van cleve den selven jaq(ue)maer/
sculdich es van zeker(e) waren Te manen teyssce(n) op te bue(re)n te ontfange(n)/
te vervolgen te vorde(re)n te bedinghen te wynnen te verliesen q(ui)tan(cie) d(air)/
af te geve(n) composicie en(de) mynlike yffeni(n)ge d(air) af te maken et v en(de)/
voirt g(e)n(er)alic en(de) specialic in meliori forma P(ro)mitt(ens) rat(um) oct(obris)/
v[ta]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer