SAL7361, Act: R°70.1 (155 of 503)
Search Act
previous | next
Act R°70.1  
Act
Date: 1467-10-06

Transcription

2019-07-20 by myriam bols
It(em) henric vander hoeve(n) juwelier heeft mechtich gemaict hubrechte/
vander strate(n) geheete(n) inden haze ende anthonise van wechelen/
cruydenier aut alt(er)um te eysschen alsulke(n) vo(n)nisse als hangt ind(en)/
scepen(en) mont tussce(n) hem en(de) de weduwe dierix wilen tuyl ende voirt/
dien navolgen(de) dexecucie d(air) af te doene te v(er)volgen te vorde(re)n te/
eyssce(n) ende allet ghene d(air) inne te doene alsoe wael van inheffe(n)/
ontfange(n) quitan(cie) te geve(n) als and(er)s des de vors(creven) henric selve/
soude moige(n) doen oft hij voir ooge(n) wa(r)e Promitt(ens) rat(um) Salvo iusto/
calculo act(um) cor(am) scabinis in sca(m)pno oct(obris) vi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer