SAL7361, Act: R°75.1 (166 of 503)
Search Act
previous | next
Act R°75.1  
Act
Date: 1467-10-23

Transcription

2019-07-22 by myriam bols
Vanden gescille e(n)nichsins wesen(de) ende opverstaen tusscen janne de welde en(de)/
katlijnen scuyp(er)s sijnen wive in deen zijde ende pete(re)n roesele(re) als momboir/
lijsbetten colijns zijns wijfs die hij hier inne geloift te vervaene in dande(re)/
om alrehande gebreken eysscen en(de) so(m)men van pe(n)ningen die zij deen tot/
den ande(re)n te seggen oft uutstaen(de) mochte(n) hebben oft van wat ande(re)n/
saken dat dat wa(r)e tot den daige toe van heden Hebben hen de selve/
p(ar)tien gesubmitteert ende verbonden in segge(re)n ende vriendelike yffene(re)n/
te weten de vors(creven) jan de welde ende sijn wijf in janne ouderogghe/
ende henricke van guetrode ende de vors(creven) peter in pete(re)n vander/
hoeven borg(er)meest(er) ende meester janne lobbe secretar(is) in sulk(er) vuege(n)/
dat de vors(creven) p(ar)tien hue(r) gebreke en(de) eyssce(n) in wed(er)ssijde(n) overgeve(n) sele(n)/
tussce(en) dit ende maendach tsavonts naestcomen(de) ende d(air) op in wed(er)sijde(n)/
antweerde(n) op dat hen gelieft binne(n) ii daige(n) d(air) nae Ende dat gedaen/
op dats behoift selen sij in wed(er)sijden thoenisse en(de) claernisse moigen/
leiden ende doen van des vors(creven) steet en(de) de vors(creven) segg(er)s hue(r) uutsp(ra)ke/
d(air) af doen op dat sijs eens sijn binne(n) viii daige(n) d(air) nae ende oft zijs/
niet eens en zijn dat sij den die saken ende alle claernisse en(de)/
gesciedenisse voir hen comen sijnde bringen selen voe(r) den raide/
vand(er) stat om een uutsprake van rechte d(air) af te hebben te(n) naiste(n)/
daige van rechte d(air) nae Promitt(entes) rat(um) ende oft e(n)nig(er) p(ar)tien/
segge(re) gebrake dat zij in die stat ande(re) gelike sele(n) moige(n) neme(n)/
cor(am) roelants m(ar)cels octobr(is) xxiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer