SAL7361, Act: R°80.5 (180 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°80.5  
Act
Date: 1467-11-07

Transcription

2019-07-23 by myriam bols
It(em) jehan van bavele woenen(de) te rikevorssele als p(ro)cur(eur) jans va(n)/
beversluys drossete des edele(n) he(re)n tsgreve(n) van oest(er)vant tot/
hoochstrate(n) welcke drossete die sinte cornelijs m(er)tens sybs/
s(in)te pet(er)s man op hede(n) hadde doen besc(ri)ve(n) bijde(n) voirs(creven) p(ro)cur(eur)/
va(n) kuere(n) en(de) broeke(n) Heeft hem heden in absen(cien) vande(n) voirs(creven)/
sinte pet(er)sman te rechte doen p(rese)ntere(n) cor(am) lye(mingh)[en] nethen(en) col(en)/
m(ar)cels oud(erogghe) no(vem)[b(ris)] vii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer