SAL7361, Act: R°83.2 (184 of 503)
Search Act
previous | next
Act R°83.2  
Act
Date: 1467-11-05

Transcription

2019-07-23 by myriam bols
It(em) dese deylinge is gesciet de(n) voirs(creven) gehuyssce(n) te dier mey/
ni(n)gen dat de selve gehuyssce(n) die selen houde(n) en(de) hantplichte(n)/
als hue(r) p(ro)per erve alsoe lange de voirs(creven) h(er) jan leve(n) sal en(de)/
na zijn doot tot d(er)re tijt toe dat des selfs h(ere)n jans erfgename(n)/
die die soude(n) willen aenverden de(n) voirs(creven) gehuyssce(n) betaelt/
en(de) opgeleecht selen hebben thien rijd(er)s te xxvi st(uvers) stuc eens eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer