SAL7361, Act: R°94.2-V°94.1 (209 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°94.2-V°94.1  
Act
Date: 1467-12-04

Transcription

2019-07-28 by myriam bols
Hangende den vo(n)nisse gegaen voir meye(r) en(de) scep(enen) va(n) lov(enen)/
oct(obris) x lestlede(n) tussce(n) h(ere)n jacoppe en(de) janne vande(n) breyne/
gebruede(re)n in deen zijde en(de) clase m(ar)chant in dande(re) sijn op/
hede(n) come(n) int recht de voirs(creven) nemen(de) te wete(n) de voirs(creven)/
h(er) jacop op zijn borst en(de) de vors(creven) jan bij sijne(n) eede den/
welken hij lijflijc dair toe dede datme(n) de(n) voirs(creven) h(ere)n/
jacob alnoch duechdelijc tachter is soe van p(ri)ncipale soe/
van coste d(air) op geloepe(n) die de voirs(creven) her jacop voir hen beyde(n)
//
verleecht heeft xl rijd(er)s na inhoudt d(er) brieve clxviii st(uvers)/
x mit(en) en(de) de(n) voirs(creven) jan vande(n) breyne van p(ri)ncipale(n) x/
rijd(er)s te xxv st(uvers) en(de) drie gelike rijd(er)s te wete(n) de ii d(air) af gevalle(n)/
zijnde en(de) d(air) af de(n) derde(n) valle(n) sal xxiiii dage in dese jegewoird(ige)/
maent va(n) dece(m)bri Waert gewijst bij vo(n)nisse d(er) scepen(en) van/
loeven(en) t(er) manissen smeye[r]s dat de voirs(creven) gebruede(re)n navolgen(de)/
hue(re)n eedt de voirs(creven) goede exeq(ue)ren soude(n) moege(n) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer