SAL7361, Act: V°10.1 (22 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°10.1  
Act
Date: 1467-07-03

Transcription

2019-08-15 by myriam bols
It(em) bauduin van glymes na(tur)lijc gheert van crehain [engelbr(echt) va(n) geld(enake)] en(de) jan/
hannarde hebben gelooft ind(ivisim) henr(icke) gheerde en(de) gielijse vand(en)/
vekene gebruede(re)n tussce(n) dit en(de) ons(er) liever vrouwe(n) dach/
halfoechste naestcomen(de) opde(n) wissel te loeven(en) te sette(n) alsoe/
vele ghelts alse twee geheel lantssoene na den la(n)trechte/
gedrage(n) dair af elc vande(n) voirs(creven) gebruede(re)n trecken sal/
zijn derdel uutgesceyden dat de voirs(creven) henric oudste brueder/
d(air) af voir uut hebben en(de) sal xxx pet(er)s It(em) selen zij voir/
tcruce te setten henr(icke) en(de) gh(eer)de gebruede(re)n voirs(creven) t(er) stont gheve(n)/
en(de) betalen xv pet(er)s It(em) selen zij binne(n) xiiii nachten naestcomen(de)/
tsint aechten rode vercrigen i dagelijcsce misse een jaer lang/
gedaen te werden voir de salich(eit) vand(er) ziele(n) willems wile(n) vand(en)/
veken(en) bij gielijs del tour en(de) gerar de(n) bastart dabolin zijn knape/
van live ter doot bracht tot gheldenake(n) Ende de voirs(creven) iiii/
p(er)sone hebbe(n) malcande(re)n gelooft ter hant te stane en(de) alle sake(n) desen/
aengaende te gelike(n) laste te draghe(n) col(en) m(ar)cels julii t(er)cia
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-28 by Jos Jonckheer