SAL7361, Act: V°10.4-R°11.1 (24 of 503)
Search Act
previous | next
Act V°10.4-R°11.1  
Act
Date: 1467-07-03

Transcription

2019-07-03 by myriam bols
It(em) gh(eer)t vanden veken(en) heeft gelooft tussce(n) dit en(de) kersmisse/
naestcomen(de) tot de(n) xxx pet(er)s voirs(creven) die de voirs(creven) henr(ic) ond(er)/
hebbe(n) sal alsoe vele ghelts in des voirs(creven) henr(ix) hande(n) te sette(n)/
dat d(air) mede jan datin gelost sal moegen zijn van iiii rijders/
lijftochten dair voe(r) lod(ewijk) roelants gerard(us) van bauss(ele) henr(ic) van/
belanden(en) en(de) de voirs(creven) henr(ic) vanden veken(en) borghe staen oft
//
dat dair mede gecocht selen werden iiii rijd(er)s lijftochte(n) te(n) live des voirs(creven)/
jans datin ende yemants anders dair de selve jan zijn heffe(n) in hebbe(n)/
sal en(de) sal de voirs(creven) gh(eer)t oec gehoude(n) zijn alsdan te lossen alsulke(n) silve(re)n/
pande als henr(ic) de haresch voir de(n) acht(er)stellige(n) pacht d(air) af ond(er) heeft/
colonia m(ar)cels julii t(er)cia
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-28 by Jos Jonckheer