SAL7361, Act: V°105.1 (233 of 501)
Search Act
previous | next
Act V°105.1  
Act
Date: 1467-12-18

Transcription

2019-11-18 by myriam bols
It(em) de voirs(creven) laur(eys) in p(rese)ncia heeft gehuert en(de) bekint dat hij/
gehuert heeft jege(n) de voirs(creven) gehuyssce(n) de voirs(creven) drie stucke(n)/
erfs van halfm(er)te naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn va(n) xxv jare(n)/
v(er)volgen(de) om ende voe(r) eene zeke(re) so(m)me van pe(n)ninge(n) dair/
af zij hen gekint hebbe(n) volcomelijc v(er)nuecht en(de) wel betaelt/
cor(am) eisd(em)
Contributors
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer