SAL7361, Act: V°11.2 (28 of 503)
Search Act
previous | next
Act V°11.2  
Act
Date: 1467-07-10

Transcription

2019-07-03 by myriam bols
Item willem vander molen sone wilen henricx geheten ty(m)merma(n)/
in p(rese)ncia heeft genomen en(de) bekint dat hij genomen heeft/
teghen collijne van beringen en(de) meester janne van beringen/
meester in arten zijnen sone de lande en(de) beempde hier/
na bescreven inden yersten drie dachmale(n) lants gelegen/
inde prochie van percke ter plaetsen geheten hulst tusschen/
m(ijn) hee(re) van percke op deen zijde en(de) des cluysen goede van/
bruessel op dande(re) Item een boend(er) lants gelegen ald(air)/
tusschen osten de boock en(de) janne van laken Item een/
stuc ond(er)bosch en(de) beemps houden(de) drie dach(malen) paulo/
gelijc dat gelegen is ter plaetsen vors(creven) tusschen de broed?/
beke en(de) janne claus Te houden te hebben en(de) te/
wynnen(en) [van kersmesse lxv lestleden eenen t(er)mijn van viii jae(re)n elx jars] de vors(creven) lande o(m)me en(de) voir boven den co(m)mer/
en(de) last d(air) van vor uutgaen(de) o(m)me en(de) voir drie vierdele(n)/
en(de) een half rox mechelsche mate en(de) de(n) vors(creven) beempt/
en(de) weide vanden bossche om xl pl(a)c(ken) brabants ghelts ts(int)/
andriesmesse te betalen en(de) tvors(crevn) coren te loven(en) oft te/
mechelen te leve(re)n d(air)t den vors(creven) collijne oft meester/
janne best gelieven sal te leve(re)n quolib(et) ass(ecutu)[m] En(de) is vor/
weerde dat de vors(creven) willem de vors(creven) lande wynnen werve(n)/
en(de) mesten sal wel en(de) loflic gelijc reengenoten bove(n) en(de)/
beneden en(de) tsijne(n) afscheiden sal hij die bloet laten Item/
en sal de vors(creven) willem ind(en) vors(creven) bosch gheen recht meer/
hebben dan alleene inde weide die d(air)op wassen sal Item /
sal de selve willem den co(m)mer vors(creven) also in tijt betalen dat/
d(air) gheen scade af en come En(de) dese vorweerd(en) (et)c(etera) col(en) ouderogge/
julii x
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-28 by Jos Jonckheer