SAL7361, Act: V°114.3 (247 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°114.3  
Act
Date: 1468-01-08

Transcription

2019-08-05 by myriam bols
It(em) vrancke vanden feyte woenen(de) te loven(en) heeft gelooft joha(n)nen/
waelravens en(de) gielijse de(n) swerte(re) aut vijftich stuv(er)s mo(ne)[te] te weten(e)/
xviii st(uvers) d(air) af te groot vaste(n)avonde naistcomen(de) xviii st(uvers) te/
beloken(en) paessche(n) dair nae ende tsurplus te tsintjansmesse/
dat d(air) nae volge(n) sal te betale(n) quol(ibet) ass(ecutum) cor(am) egid(io) vos subst(ituto)/
januarii viii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer