SAL7361, Act: V°117.2 (253 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°117.2  
Act
Date: 1468-01-13

Transcription

2019-08-15 by myriam bols
Item de voirs(creven) guedinge is den voirs(creven) roelofve geschiet uut dien dat/
ande(r) wilen voir den raide vander stat tusschen den voirs(creven) roelofve/
en(de) andriese questie was om tvoirs(creven) erve dair de voirs(creven) roelof/
guedinghe af hadde uut beleide van scepen(en) brieve(n) va(n) lov(enen)/
bekint bijden voirs(creven) andriese en(de) oic janesse [wilen] ylkart zijne(n) sone/
Bij dien dat de selve andries hadde oic noch behouden eene/
simpele guedinge vanden vors(creven) erve ouder van date dan dbeleit/
dair uut die [vors(creven)] guedinge den vors(creven) roelofve was gedaen dair/
ten uutersten bijder stat den selven andriese [als doen] bevolen was sijn/
vors(creven) sympel guedinge onder de stat te bringen op dat den selven/
roelofve dair mede namaels aen zijn goede vors(creven) niet en/
wordde gepraempt dwelc de vors(creven) andries also bekinde gedaen/
te hebben en(de) sijn voirs(creven) guedingen [oic] ond(er) de stat gebracht te hebben/
dair den brieff verdoolt mocht zijn want dien niet en was/
te veinden en(de) bekinde de selve andries dat hij aende vors(creven)/
goede gheen recht en hadde nocht gehadt en hadde vand(er)/
tijt dat die [vors(creven)] guedinghe uute(n) beleide bij he(m) bekint dair/
af was gedaen Ende also was overdragen bijder stat raide/
dat de vors(creven) sympel guedinge den vors(creven) andriese gedaen den vorg(enoemde)/
roelofve noch den sijnen aen zijn vors(creven) goede namaels gheen hynder/
zijn en sal en(de) als die bevonden mocht werden namaels dat/
men dan die den vors(creven) roelofve soude gheven en(de) a(n)nichelle(re)n/
Actum in pleno (con)silio ja(nuarii) xiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer