SAL7361, Act: V°118.2 (255 of 503)
Search Act
previous | next
Act V°118.2  
Act
Date: 1468-01-14

Transcription

2019-08-05 by myriam bols
Item johannes lambrechs meye(r) van bierbeke ter eender zijden/
willem de smet ende daneel vanden dale ter ande(re) hebben dach/
van thoenen tegen malcande(re)n genomen inde banc voir meye(r)/
en(de) scepen(en) van loven(en) van in saterdaghe naestcomen(de) over viii/
dagen te mistide p(rese)ntibus scabinis in scampno ja(uarii) xiiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer