SAL7361, Act: V°131.2 (279 of 503)
Search Act
previous | next
Act V°131.2  
Act
Date: 1468-02-05

Transcription

2019-08-07 by myriam bols
Cont zij allen lieden dat jan dillen de jonghe henrick suetmans sone jans/
jan vanden bogaerde sone gheerts jan delmans ende jan vanden bogaerde sone/
wijlen henricx van meensele in p(rese)ncia hebben gehuert ende bekint dat/
zij gehuert hebben ind(ivisim) jeghen he(re)n janne zedele(re) p(er)soon van wersbeke/
een deel vander thienden van wersbeke vanden goeden geleg(en) inde stee(n)beke/
inde dorshaghe ende te molenbeke soe verre zij geleg(en) zijn inde voirscr(even)/
p(ro)chie van wersbeke niet ov(er) te gane der straten die va(n) molenbeke gaet/
ten ha(m)melgate toe Te houden ende te hebben [vand(en) daige va(n) hede(n)] eenen termijn drie ja(r)e/
lanck duerende deen nae dande(r) sonder middel vervolgende elx jaers/
dairenbynnen om ende voe(r) vieren(de)vijftich rinsche gulden(en) te xx stuv(er)s stuck/
alle jaire half te kersmesse ende half tsintjansmesse dair nae v(er)volgen(de)/
te betalen den voirs(creven) he(re)n janne quolibet ass(ecutu)[m] It(em) es vorweerde oft/
namaels geviele dat de voirs(creven) p(er)sone leden oft hadden eenige scade va(n)/
volcke van wapen(en) oft anders de(n) voirs(creven) t(er)mij(n) due(re)nde dat dair aff/
de voirs(creven) her jan niet gehouden en sal zijn eenich cortsel te doene/
den voirs(creven) p(er)sone(n) aende voirs(creven) so(m)me uuytgenome(n) alleene van/
haghelslaghe cor(am) tymple colonia febr(uarii) v[ta]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-12 by Jos Jonckheer