SAL7361, Act: V°135.2 (288 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°135.2  
Act
Date: 1468-02-05

Transcription

2019-08-15 by myriam bols
Item vanden gescille dat geweest is en(de) gehangen heeft tusschen/
meester augustine van nethen(en) als executoir vanden testa(men)[te]/
he(re)n wouters wilen van nethen(en) ridders zijns neven met/
ande(re)n dair aen clevende ter eender zijden en(de) lambert/
cabaret wynne vanden hove vanden royele gelegen te bossuyt/
den voirs(creven) wilen he(re)n woute(re)n toebehoe(re)nde ter ande(re) om der/
schaden wille die de selve wynne bynnen drie ja(r)en vorleden/
int voirs(creven) hof vanden luden van wapen(en) heeft geleden en(de) na/
elc vanden vors(creven) p(ar)tien hen gekent [hadden] in twee vanden nage/
bue(re)n des vors(creven) goets en(de) die vand(er) vors(creven) schaden te div(er)sen/
stonden gedaen te spreken weten Welcke goede manne/
overgewegen alle gelegenth(eiden) d(er) saken bij hen selven niet/
verdragen en conden mair brachten hue(r) opijnie en(de) differente/
bijden raide vand(er) stat d(air) zij gehoert wa(r)en al int langc/
En so was bijder stat raide en(de) den vors(creven) vier goede mans/
eendrechtelic ov(er)dragen en(de) get(er)mijneert dat den voirs(creven)/
wynne van alle der voirs(creven) schaden vand(en) voirs(creven) luden van/
wapen(en) gecort sal worden dertich mudden corens lov(ensch)/
eens en(de) dat de vors(creven) execut(oir) d(air) mede van desen tot/
desen dage toe gestaen sal en(de) dat de voirs(creven) wynne/
dair mede bellix te vreden sal wesen P(rese)ntib(us) hoeven/
burgim(a)g(ist)ro lyemi(n)gen nethen(en) scabinis et pluribus aliis/
de (con)silio feb(ruarii) v
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-12 by Jos Jonckheer