SAL7361, Act: V°137.3 (292 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°137.3  
Act
Date: 1468-02-12

Transcription

2019-08-12 by myriam bols
It(em) de vors(creven) henric huyche die op de stat van antwerpe(n)/
jairlix heeft te sijnen live xx scellinge ouder gr(oten) alsulke/
alse de stat van antwerpen betaelt bij machte en(de) na uutwise(n)/
van eene(n) brieve d(er) stat van antwerpe(n) liggen(de) ond(er) ons in een/
lange doeze d(air) de vors(creven) me henric meest(er) jan en(de) meest(er) jan/
op gescre(ve)n staen heeft in meerd(er) zekerheit der selver lijfpen(sien)/
van ii(½) r(insche) gul(den) en(de) om de selve d(air) mede te cuelen gemechticht/
volcomelic en(de) inder bester forme(n) de(n) vors(creven) meest(er) ja(n)ne va(n) bering(en)/
canonic en(de) meest(er) janne claessone der voirs(creven) sijnder lijfpen(sien) die te/
heffe(n) te bore(n) quitan(cie) d(air) af te gheve(n) soe v(er)re hue(r) vors(creven) lijfpen(sien) strect/
en(de) tsurpl(us) de(n) vors(creven) henr(icke) te late(n) volge(n) va(n) ja(r)e te ja(r)e En(de) soe wa(n)neer/
de vors(creven) lijfpen(sien) van ii(½) r(insche) g(ulden) verstorve(n) oft afgeleecht sal sijn datme(n) dan/
de(n) vors(creven) henr(icke) huychs en(de) nyeman(de) and(er)s den brief van lijfpen(sien) d(er) stat van/
antwerpen wed(er) gheve(n) sal Et gerard(us) huychs p(res)b(iter) renu(n)c(ians) p(ro)misit/
releva(r)e indemp(nem) de p(re)miss(is) fr(atr)em suu(m) cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-12 by Jos Jonckheer