SAL7361, Act: V°142.3-R°143.1 (303 of 503)
Search Act
previous | next
Act V°142.3-R°143.1  
Act
Date: 1468-02-21

Transcription

2019-11-24 by myriam bols
It(em) sal den vors(creven) brief bliven onder scepen(en) van lov(ene) te dien eynde/
oft de vors(creven) arnt tusschen dit en(de) uutganc merte naestcomen(de)/
met rectificacien bewijst dat jan dantijn sone wilen wouters/
noch livich is dat hij dan metten selven brieve sal moge(n)/
verhalen ten selven dage twintich guld(en) rijd(er)s eens metter/
cost va(n) rechte d(air) op loopen(de) ende inden gevalle oft de selve/
jan dantijn tusschen dit en(de) den viii dach van april naestc(omende)/
aflivich wordde so is vorweerde dat zij dan metten selve(n)/
brieve niet meer en zullen mogen v(er)halen dan seven/
en(de) eene(n) halven guld(en) rijd(er)s en(de) drientsestich stuv(er)s eens
//
metter cost van rechte die d(air) op souden mogen comen ende [navolgen(de)] des/
vors(creven) is voldaen zijnde heeft de vors(creven) arnt creman gelooft te nyeute/
te doen dbeleit dair met de vors(creven) arnt van hulslair geleit is/
totten goeden henricx wilen vand(er) hellen vand(er) daet xiiii[c] lxvii/
decembris xix en(de) de brieve dair tselve beleit uutgespruyt is/
cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-12 by Jos Jonckheer