SAL7361, Act: V°152.3-R°153.1 (320 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°152.3-R°153.1  
Act
Date: 1468-03-01

Transcription

2019-08-27 by myriam bols
It(em) robbeert vand(en) stapel als man en(de) mo(m)boir marien wijlen van over/
wynghe zijns wijfs dochte(r) reyners wilen van overwynghe in/
p(rese)ncia heeft volcomelijc quijtgescoude(n) tot behoef ancelm[(us)] geheete(n)/
eyssen en(de) jans magriete(n) en(de) baten van overwynghe brued(ere)n en(de)/
zust(er)s der vors(creven) wilen marien alle alsulke(n) makingen va(n) testame(n)te/
en(de) uut(er)sten wille als de selve robbeert en(de) sijn wijf tsame(n) oft/
besund(er)t e(n)nichsins gemaict moigen hebben van wat goede(n) dat dat/
sijn mach en(de) besundert alsulke(n) makinge als zij tsame(n) voirmaels/
gemaict hebben dair af notar(is) geweest es meest(er) arnd havertuyn/
d(air) mede zij deen dan ande(re)n zijn volcome(n) disposicie en(de) wille te doen(e)/
van en(de) met allen den goede(n) have en(de) erve die de selve gehuyssce(n) alsdoe(n)/
hadde(n) oft die zij e(n)nichsins vercreg(en) soude(n) moge(n) hebben soe v(er)re die/
nade(n) yerste(n) aflivige(n) van hen blive(n) soude(n) gemaict en(de) gegev(en) moigen/
hebben Heeft voirt de selve kinde(re) volcomelijc quijtgescoude(n) van
//
van allen goeden beruerlic en(de) omberuerlijc deylinge(n) sceydinge(n) kinsge/
deelte en(de) voirt van allen ande(re)n sculden gelufte(n) (con)dicie(n) que(s)tien scepen(en)/
brieve(n) so(m)men van pe(n)ninge(n) actien eysscen clachte(n) en(de) allen ande(re)n dinge(n)/
en(de) saken hoedanich die sijn In quib(us) d(i)c(t)i liberi sibi teneri poterant/
quacu(m)q(ue) de ca(usa) hoc fu(er)it usq(ue) in diem hodiernu(m) recog(noverunt) satisfact(i)/
P(ro)mitt(entes) null(atenus) alloq(ui) s(ed) war(andizare) m(ar)cels ouderogge m(ar)cii p(ri)ma
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-12 by Jos Jonckheer