SAL7361, Act: V°154.2-R°155.1 (321 of 501)
Search Act
previous | next
Act V°154.2-R°155.1  
Act
Date: 1468-03-01

Transcription

2019-08-15 by myriam bols
It(em) want alle de vors(creven) goede die den vors(creven) iiii kinde(re)n in deilingen/
gevallen sijn gelijc vors(creven) steet belast sijn soe v(er)re die van huer(er)/
moeder wegen comen sijn met onderhalve(n) mudde(n) rox erflic/
aen weynen van eycke bastart die den selve(n) weyne d(air) op int/
testame(n)te wilen des vaders der vors(creven) katlijne(n) wilen vand(er) eycke(n)/
moeder der vors(creven) kinde(re)n gemaict en(de) gelate(n) ware(n) ende de voirs(creven)/
eyssen en(de) jan scollen sijn swag(er) voer hen ende inden name der/
vors(creven) ande(re) kinde(re) mette(n) vors(creven) weyne overcome(n) sijn soe v(er)re/
dat hij hen de vors(creven) i(½) mudde rox die niet te quite(n) en stonden/
sal late(n) quite(n) en(de) lossen tussce(n) dit en(de) sinte machiels dach naest/
comen(de) met xxx rijders Oft dat de selve kinde(re) hem inde stat/
vand(en) selve(n) i(½) mudde corens en(de) voir de lossinge d(er) selver tot eeu/
wig(en) dagen overgeve(n) souden en(de) doen en(de) late(n) volgen naden selve(n)/
dach die ii hollan(sche) gul(den) erflijc aen seke(re) goede wout(er)s van eycke/
oem d(er) vors(creven) kinde(re)n en(de) oic (½) mudde rox erflic aen zeke(re) goede/
pet(er)s mathijs al te rillaer geleg(en) die den selve(n) kinde(re)n oic bleve(n)/
sijn en na hue(re)r oud(er)s doot en(de) die buyte(n) den deilin(gen) vorsc(reven)/
tot behoef van desen laste bleve(n) sijn Soe es tussce(n) de vorscr(even)/
kinde(re) ond(er)sproken soe wie van hen de vors(creven) xxx rijd(ers) leggen/
sal willen en(de) alsoe de vors(creven) i(½) mudde rox d(air) mede lossen en(de) quite(n)/
dat dien oft den ghene(n) van hen het wa(r)en een oft meer die dat/
alsoe doen souden wille(n) de selve ii holl(ansche) gul(den) en(de) (½) mudde rox/
erflic in die stat tot eeuwig(en) daigen volgen en(de) bliven selen
//
en(de) selen dande(re) van hen die niet en hadden de lossinge vors(creven) hulpe(n)/
doen den selven lossers vestich(eiden) van hue(re)n gedeelte der selver ii holl(ansche)/
gul(den) en(de) (½) mudde(n) rox erflic mote(n) doen maer oft sijt alle gesame(n)d(er)/
hant loste(n) dwelc zij gelijc voirs(creven) steet doen moigen selen zij dan de/
selve rinte(n) en(de) pacht gesamender hant behoud(en) hebben en(de) gelijc/
deilen eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-12 by Jos Jonckheer