SAL7361, Act: V°157.3 (329 of 501)
Search Act
previous | next
Act V°157.3  
Act
Date: 1468-02-17

Transcription

2019-08-15 by myriam bols
It(em) henr(ic) va(n) redinge(n) he(re) toplynt(er) heeft gelooft h(er) jacop uute(n) lye(mingh)[en] he(re) te wa(n)ge ridde(r)/
so wesme(n) bevint dat de leengoede die hij ond(er) de(n) voirs(creven) henr(icke) houden(de) is toplyntre/
va(n) jaerlijcse(n) p(ro)fite(n) en(de) i jaerschare(n) myn gedrage(n) dat xx c(ro)ne(n) en(de) xx rijd(er)s dat hij dat/
surplus de(n) selve(n) h(er) jacoppe sal oplegge(n) en(de) betale(n) sond(er) v(er)treck t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] bij also datme(n)/
d(air) in rekene(n) sal mair voir i volle leen va(n) xiii rijd(er)s alle de goede hoe vele/
dier is die jouffr(ouwe) mabilie wilen uute(n) lye(mingh)[en] des voirs(creven) h(er) jacops moeye in hue(re)n/
tide aldair te houden plach roelants colonia febr(uarii) xvii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-12 by Jos Jonckheer