SAL7361, Act: V°160.2 (335 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°160.2  
Act
Date: 1468-03-11

Transcription

2019-08-15 by myriam bols
Item ter vesticheit ende sekerh(eit) der vors(creven) lijfpen(sien) heeft de voirscr(even)/
peter den vors(creven) gehuyssce(n) ende hue(re)n kinde(re)n met janne den/
coni(n)c vorste(r) te pande en(de) in handen gesedt de p(ar)tien van silve(r)/
h(ier) nae volgen(de) die de vors(creven) jorijs gekint heeft ontfangen te/
hebben ende heeft die gelooft weder te gheven en(de) te leve(re)n soe/
wa(n)neer de vors(creven) lijfpen(sien) ind(er) vors(creven) manie(re)n geheelijc gequete(n)/
oft die verstorven sal wesen eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-12 by Jos Jonckheer