SAL7361, Act: V°160.3-R°161.1 (336 of 502)
Search Act
previous | next
Act V°160.3-R°161.1  
Act
Date: 1468-03-11

Transcription

2019-08-17 by myriam bols
Dit sijn de pande/
Inden yerste(n) twee geltpotte de borde(n) v(er)gult met leeuwe(n) bove(n) op/
berchsken(en) staen(de) en(de) een boexken onder de voete vorste voete wegen(de)/
tweelf marck [troysch] Item drie quaertpotte de twee bove(n) ver/
wapent en(de) den ande(re)n met geamelgeerde(n) blauwe(n) bloeme(n) wegen(de)/
tsamen elf marc sesse oncen Item eenen stoeppot bove(n) verwapent/
met eenen are wegen(de) vier marc een once Item eene(n) vergulden(en)/
croes met eender blauwer knoppen boven Item eene(n) waterpot de/
boorde vergult It(em) eene(n) witten verdecten croes met eender blauwer
//
pynnen ende eender peerlen bove(n) ende een cleyn v(er)gult overdect croeske(n)/
wegende tsamen neghen merck Item twee vergulde overdecte/
pleyn cruese eene(n) groete(n) vergulden(en) overdecten nap wegen(de) tsamen/
neghen merck drie oncen It(em) een gedecte schale vergult wegen(de) drie/
marck Item eene(n) zelve(re)n witten overdecte(n) platte(n) croes metter wapen(en)/
van edingen verwapent wegen(de) twee marc twee oncen Item en(de)/
noch sesse vergulden schalen op neder voete staen(de) met symme(n) bynnen/
wegen(de) tsamen tweelf marck eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-12 by Jos Jonckheer